Kattebel Teksten Tekende Samen Met Ruim 20 Zoetermeerse Organisatie Het Taalakkoord

Kattebel Teksten tekent Taalakkoord tegen laaggeletterdheid

Kattebel Teksten en ruim twintig Zoetermeerse organisaties hebben 21 december jl. samen met wethouder Isabelle Vugs het Taalakkoord in het Digi-Taalhuis in de Hoofdbibliotheek in Zoetermeer getekend. Het Taalakkoord is een convenant waarin iedere organisatie aangeeft wat de bijdrage is om laaggeletterdheid in Zoetermeer te bestrijden of te voorkomen.

Plezier aan lezen en schrijven

‘In mijn werk als tekstschrijver namens Kattebel Teksten spelen lezen en schrijven een essentiële rol. Hierdoor kan ik mijn werk uitoefenen en er een inkomen uit halen. Bovenal beleef ik veel plezier aan lezen en schrijven.’

Door het Taalakkoord te tekenen willen alle partners een steentje bijdragen aan het tegengaan van laaggeletterdheid in Zoetermeer. ‘Iedereen moet kunnen lezen en schrijven om zelfredzaam te zijn. Het invullen van formulieren, straatnaamborden en gebruiksaanwijzingen lezen, reizen met het openbaar vervoer en (voor)lezen zijn dagelijkse bezigheden die niet vanzelfsprekend zijn als je laaggeletterd bent.’

Bundel verhalen

De bijdrage van Kattebel Teksten aan het Taalakkoord is dat laaggeletterden, die de stap hebben gezet een taalcursus te volgen, hulp krijgen bij het schrijven van hun persoonlijke verhaal. ‘Als iemand de moeite heeft genomen om een verandering aan te brengen in de eigen situatie wil ik graag helpen deze ervaring op papier te zetten. Het resultaat is een zelfgeschreven, biografisch verhaal dat ik graag samen met andere verhalen wil bundelen. Hiermee hebben we een mooi, tastbaar resultaat waar we met de deelnemer en alle Taalakkoord-partners aan mee geholpen hebben.’

Laaggeletterdheid in Zoetermeer

In Zoetermeer is 9,7% van de inwoners van 16 t/m 65 jaar laaggeletterd. Dit komt neer op circa 8.000 inwoners en dat is een aanzienlijk deel van de Zoetermeerders. Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking, van ondernemer tot werknemer en werkzoekende en van puber tot senior. Maar het wordt vaak verborgen gehouden voor de directe omgeving omdat er sprake is van schaamte. Zelfs levenspartners weten niet altijd van elkaar dat er sprake is van laaggeletterdheid.

Taalakkoord december 2017

Het eerste doel in het Taalakkoord is het signaleren van laaggeletterdheid in de directe omgeving. Iedereen kent wel een laaggeletterde in de familie, kennissen- of vriendenkring of op het werk. Maak die mensen bewust van het feit dat hulp in de vorm van taallessen in de buurt is. Het aantal van 1,3 miljoen laaggeletterden in Nederland moet naar beneden gebracht worden. Dit kunnen we samen voor elkaar krijgen.